Studijski programi OSNOVNIH akademskih studija:

GLUMA
FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I MONTAŽA – MODUL REŽIJA
FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I MONTAŽA – MODUL MONTAŽA
FOTOGRAFIJA I KAMERA
MUZIČKA PRODUKCIJA I DIZAJN ZVUKA
PRODUKCIJA U UMETNOSTI I MEDIJIMA

 

Akademija je, uzimajući u obzir brzinu razvoja nauke i tehnologije, sugestije studenata i sopstvena znanja i iskustva učinila novi korak u procesu ponovne akreditacije. Ponudila je inovirane, sažete studijske programe osnovnih akademskih studija, dodajući im novi kvalitet. Kvalitet se očituje pre svega u integraciji srodnih znanja, kojima se studentima nudi širi vidik za buduće stvaralaštvo. Nova rešenja nude:

– Studiranje na studijskim programima koji pripadaju interdisciplinarom polju u umetnosti. Povezana je muzička umetnost sa audiovizuelnom umetnošću u stvaranju kvalitetnijeg i savremenijeg dizajna i produkcije zvuka. Takođe su udružena znanja iz oblasti likovne i audiovizulene umetnosti u formiranju originalnije i drugačije slike, bez obzira da li je u pokretu (kamera) ili je statična (fotografija).

– Neki studijski programi su sjedinjeni, jer su osnovna znanja na kojima se zasnivaju isprepletena sa komplementarnim saznanjima. Kao što je sposobnost veštog govora vezana za sposobnost pažljivog slušanja, tako i vrhunska režija zahteva dobro poznavanje i razumevanje montaže. Takođe, nema dobre montaže bez temeljnog poznavanja režije. Zbog toga je Akademija ponudila studijski program Filmska i televizijska režija i montaža. Studenti stiču znanja i iz režije i montaže, ali imaju mogućnost izbora. Mogu da izaberu modul koji će im ponuditi dublje znanje iz filmske i televizijske režije ili iz filmske i televizijske montaže.

– Svi studijski programi su povezani preko zajedničkih obaveznih predmeta i zajedničkih izbornih predmeta. Na taj način je obezbeđena koherentnost studijskih programa koja omogućava mobilnost studenata. Studenti mogu da prelaze sa jednog na drugi studijski program i/ili paralelno studiraju na više studijskih programa.

– Promene u studijskim programima se ogledaju i u koncentraciji znanja koja se iskazuje i u smanjenom broju predmeta po godini i na studijskom programu.

Svi studijski programi osnovnih akademskih studija su u četvorogodišnjem trajanju (240 ESPB) i sadrže sledeće grupe nastavnih predmeta:

Umetnički predmeti koji pružaju znanje i razumevanje umetnosti, razvoj sposobnosti i veština neophodnih za kreativno uključivanje u odabrane oblasti umetnosti, kao i razvijanje specifičnih veština za umetničku karijeru;
Teorijsko-umetnički predmeti koji pružaju znanja o suštini umetnosti, stvaralaštvu i kreativnosti, kao korenima iz kojih se razvija raznoliki svet umetnosti;
Društveno-humanistički predmeti koji pružaju neophodna, komplementarna znanja za razumevanje onih kojima je umetnost namenjena i okruženju u kojem se izvodi.
Akademija umetnosti u Beogradu prva se odvažila da ponudi drugačije programe, u skladu sa evropskim i svetskim akademskim trendovima u polju umetnosti. Veruje da će inoviranim studijskim programima pružiti studentima lepšu i bolju budućnost, jer zna da budućnost pripada onima koji znaju, koji su kreativni i koji na neizvesne i promenjive tokove civilizacije odgovaraju stvaralaštvom.

 

Prijavite se na besplatne konsultacije za upis na osnovne studije:

e-mail: office@akademijaumetnosti.edu.rs
telefon: 063/281-761