RASPORED PRIJEMNIH ISPITA
za upis u šk. 2018/2019. godinu

 

PRODUŽEN JE SEPTEMBARSKI UPISNI ROK!

 

Više informacija o uslovima i neophodoj dokumentaciji možete pogledati ovde.

 

 

PRIJEMNI ISPIT – MUZIČKA PRODUKCIJA I DIZAJN ZVUKA

Potrebno je da na prijemni ispit donesete svoj autorski rad: snimak kraće zvučne forme do 3 minuta (radiofonsku minijaturu; kraću i žanrovski slobodnu muzičku formu; špicu; reklamu; džingl ili primenjenu muziku).

Prvi deo polaganja

Pisanje rada na temu “Želje i motivacije za bavljenje poslom snimanja i dizajna zvuka”. Komisija zadržava pravo da iz ovog rada izvede i zaključke o nivou opšte kulture kandidata.
Kandidati analiziraju, obrazlažu i brane stavove i postupke primenjene u vlastitom autorskom zvučnom delu koje su prethodno podneli komisiji na uvid i slušanje. Zvučno delo kandidat komisiji predaje neposredno pred početak ispita i to isključivo na sledećim nosačima zvuka: CD ili DVD.
Provera osnovnih znanja iz oblasti audio-tehnike i računarskog softvera vezanog za oblast snimanja i dizajna zvuka.
Razgovor o razlozima, željama i motivacijama kandidata da studira Muzičku produkciju i dizajn zvuka

Drugi deo polaganja

Vrši se provera muzičkih sposobnosti kandidata:

Osećaj za ritam, melodiju i memorisanje kraćih melodijsko-ritmičkih motiva
Tečno sviranje jednog akustičnog instrumenta
Osnovna muzička pismenost

 

 

PRIJEMNI ISPIT – FOTOGRAFIJA I KAMERA

U usmenom delu ispitа komisijа pregledа vaš portfolio koji se sаstoji od dvаdeset fotografija formata 20 x 30 cm i rаzgovаrа o vašim аfinitetimа i eventuаlnim prethodnim iskustvimа iz fotogrаfske ili snimаteljske struke. Poželjno je da deset fotografija čine tematski, idejno i stilski ujednačenu celinu, a ostalih deset se može odnositi na različite pojedinačne teme.

U prаktičnom delu ispitа imate zаdаtаk dа napravite kompoziciju, tаko što ponuđene predmete izdvajate i postavljate u okvir kаdrа fiksirаne kаmere, а zаtim jednim izvorom svetlа osvetljаvаte аrаnžmаn.

U teorijskom delu ispitа rešavate test koji se sаstoji od 25 pitаnjа iz opšte kulture i 25 pitаnjа iz fotogrаfske i snimаteljske struke, tаko što zаokružujete po jedаn od tri ponuđenа odgovorа zа svаko pitаnje.

 

 

PRIJEMNI ISPIT – FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I MONTAŽA

Moduo FTV Režija

Kandidat je dužan da na prijemni ispit donese na DVD-u ili USB-u kratki igrani ili dokumentarni film u trajanju do 5 minuta. Prijemni ispit traje dva dana.

Prvi deo:

Predaja radova. Prikazivanje jednog klasičnog igranog filma. Pismena analiza prikazanog filma. Test iz poznavanja filmske umetnosti (test sadrži 50 pitanja iz filma i drugih umetnosti – književnost, muzika, slikarstvo… ).

Drugi deo:

Na osnovu pismene analize, odgovora na postavljena pitanja i priloženog filma, ispitna komisija pravi izbor.

Moduo FTV Montaža

Prijemni ispit se polaže pred komisijom i sastoji se iz tri dela.

Prvi deo

– Test opšte kulture – Pismeno se odgovara na 40 pitanja iz oblasti kulture, umetnosti, književnosti, muzike, filma, televizije… Vreme trajanja je jedan školski čas.

Drugi deo

– Pismena analiza zadatog filma – Podrazumeva razumevanje ideje, karakteristike načina njene prezentacije, prepoznavanje simbolike… Vreme trajanja je dva školska časa.

Treći deo

– Razgovor sa komisijom – Podrazumeva bliže upoznavanje sa kandidatom, njegovim interesovanjima i predispozicijama za ovakvu vrstu školovanja.

 

 

PRIJEMNI ISPIT – PRODUKCIJA U UMETNOSTI I MEDIJIMA

Prvi deo polaganja

Kandidati pišu rad na jednu od četiri ponuđene teme iz oblasti kulture, umetnosti i medija.

Drugi deo polaganja

Kandidati pred tročlanom komisijom analiziraju, obrazlažu i brane stavove koje zastupaju u svom pismenom radu.
Razgovor o razlozima, željama i motivacijama kandidata da studira ovaj studijski program.

 

 

PRIJEMNI ISPIT – GLUMA

Provera sposobnosti i sklonosti obuhvata:

recitaciju (po izboru kandidata);
monolog (po izboru kandidata):

a) dramu

b) komediju

improvizaciju na zadatu temu;
imitaciju

Za informacije o uslovima i rokovima upisa obratite se Sekretarijatu Akademije umetnosti, na tel. 011 3618 716 (od 9 do 16 časova)