Uputstvo za logovanje u Studentski servis

 

Pristup podacima vrši se na stranici PRIJAVA ISPITA na sledeći način:

 

USERNAME: broj indeksa

(primer: student sa indeksom 5/19 ima korisničko ime 5/19)

PASSWORD: poslednjih 5 cifara matičnog broja

 

Ispiti se mogu prijavljivati samo u definisanim terminima, za svaki ispitni rok.
Van utvrđenih termina neće biti moguće registrovanje prijava.

Sekretarijat

 

Leave a comment