Uputstvo za logovanje u Studentski servis

 

Pristup podacima vrši se na stranici PRIJAVA ISPITA na sledeći način:

 

USERNAME: sastoji se od 3 cifre indeksa i 2 cifre godine upisa

(primer: student sa indeksom 035/19 ima korisničko ime 03519)

PASSWORD: poslednjih 5 cifara matičnog broja

 

Ispiti se mogu prijavljivati samo u definisanim terminima, za svaki ispitni rok.
Van utvrđenih termina neće biti moguće registrovanje prijava.

Sekretarijat

Leave a comment