DODATNI TERMIN ZA ISPITE: HERMENEUTIKA LIKOVNIH UMETNOSTI 1, HERMENEUTIKA LIKOVNIH UMETNOSTI 1, ISTORIJA UMETNOSTI 1, ISTORIJA UMETNOSTI 2, UVOD U ESTETIKU, ESTETIKA

Ispiti će biti održani 27.1.2018. godine, u 10:00 časova, Nemanjina 28, Beograd.