Ispiti kod prof. Danila Bećkovića iz predmeta Filmska režija…

Ispiti kod prof. Danila Bećkovića iz predmeta Filmska režija – elementi rada reditelja (12 h), Filmska režija – praksa pokreta kamere i mizanscena(12 h), Filmska režija – igrana struktura i filmski žanrovi (12 h) i Filmska režija – savremeni filmski i digitalni mediji (13 h), održaće se 26.01.2023. godine, Terazije 28 (umesto 25.01.2023).