ISPITI: PREDROK

Predrok kod prof. dr Ive Draškić Vićanović održaće se 22. maja 2018. u 10 h, Nemanjina 28.