Neće se održati nastava iz predmeta Osnove pozorišne produkcije

Poštovane kolege,
U dogovoru sa studentima, predavanje iz Osnove pozorišne produkcije nećemo imati 8. maja, već ćemo dana 15. maja održati blok nastavu, sa početkom od 9h ujutru do 11.30h, u cilju pripreme za ispit.
Jovana Nikolić, prof.