OBAVEŠTENJE O PROMENI TERMINA ISPITA U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU 2015

– Ispit iz predmeta Vizuelni efekti i digitalna postprodukcija I i II i Osnovi vizuelnih efekata i digitalne postprodukcije odlaže se za 20.01.2015. u 12.00, Balkanska 21.
– Ispit iz predmeta Osnovi TV režije, Osnovi Filmske režije I, Osnovi filmske režije II, Osnovi multimedijalne režije, održaće se 29.01.2015. u 11.00, Nemanjina 28.
– Ispit iz predmeta Produkcija u umetnosti i medijima 3, odlaže se za 04.02.2015. u 12.00, Balkanska 21.
– Ispit iz predmeta Osnove produkcije u umetnosti i medijima,  odlaže se za 04.02.2015. u 12.00, Balkanska 21.
– Ispit iz predmeta Produkcija u umetnosti i medijima 5,  odlaže se za 04.02.2015. u 12.00, Balkanska 21.
– Ispit iz predmeta Osnove marketinga i odnosi sa javnošću,  odlaže se za 04.02.2015. u 12.00, Balkanska 21.
– Ispit iz predmeta Pozorišna produkcija 1,2,3,4 odlaže se za 04.02.2015. u 12.00, Balkanska 21.
– Ispit iz predmeta Čitanje slike  odlaže se za 30.01.2015. u 16.00, Balkanska 21.