Obaveštenje za sve studente

Dana 25.09.2015. neće biti održani časovi engleskog jezika za 1. i 2.
godinu. Časovi ce biti nadoknadjeni u dogovoru sa studentima.