ODLOŽENA NASTAVA IZ PREDMETA ENGLESKI JEZIK

U petak, 3. marta 2017. neće se održati nastava iz predmeta ENGLESKI JEZIK 4 za studente II godine osnovnih studija.
Časovi će biti održani u petak, 10. marta, nakon redovnog termina, od 13-14.30.