OTKAZANA NASTAVA IZ PREDMETA OSNOVE KOMPJUTERSKE UMETNOSTI I DIZAJNA

Dana 02.02.2017.  neće se održati nastava iz predmeta Osnovi kompjuterske umetnosti i dizajna.
Časovi će biti nadoknađeni u dogovoru sa profesorom.