Predavanja iz predmeta Osnove snimanja filmskom i video kamerom održaće se u četvrtak 22.2.2018. godine u 17:00 časova, Balkanska 21.