Predmet Osnove vizuelnih efekata i digitalne postprodukcije…

Obaveštavamo studente da je predmet Osnove vizuelnih efekata i digitalne postprodukcije DVOSEMESTRALNI predmet. Ispit se polaže u junskom roku.