Prijemni ispiti za upis na master akademske studije u šk. 2022/2023. godini

Prijemni ispiti za upis na master akademske studije u šk. 2022/2023. godini:

– Glumačka igra na sceni i pred kamerom, ponedeljak, 14. novembra 2022. godine u 15 h, u sali br. 4, Nemanjina 28

– Umetnost dokumentarnih formi, utorak, 8. novembra 2022. u 16 h, u sali br. 4, Nemanjina 28