Promena termina predavanja: Digitalna montaža 4 – vežbe, Digitalna montaža 4, Montaža dugih formi, Montaža zvuka na filmu

Važeći termini za navedene predmete su:
Sreda
od 9.30 do 10.30 – Digitalna montaža 4 – vežbe
od 10.30 do 12 – Digitalna montaža 4
od 12 do 13.30 – Montaža dugih formi
od 13.30 do 15 – Montaža zvuka na filmu
 
Prof. Stevan Filipović