Rok za završetak studija za studente upisane u školsku 2010/2011. godinu

Poštovane kolege,
Obaveštavamo vas da je članom 148. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl.glasnik RS” br. 88/17) uređeno da studenti upisani na  studije do stupanja na snagu ovog zakona mogu završiti studije po započetom studijskom programu najkasnije do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa, računato od dana studiranja tog studijsog programa.
Ukoliko do kraja školske 2017/2018. godine ne završite upisane studije, status studenta će vam u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju prestati sa danom 30. 9. 2018. godine.
U želji da upisane studije uspešno i u roku završite, srdačno vas pozdravljam,
 
Šef studentske službe
Gordana Jovanović