Odložen čas osnove filmskog i TV scenarija

Obaveštavamo studente da u petak, 01. novembra 2019., neće biti održana nastava iz predmeta

Osnove filmskog i TV scenarija, zbog službenog odsustva prof. Ljubinke Stojanović.

Časovi će biti nadoknađeni u dogovoru sa profesorom.

Leave a comment