Čas iz predmeta ČITANJE SLIKE…

Poštovane i drage koleginice i kolege,
s obzirom da 8.2.2023. nismo održali čas, nadoknadu za navedeni čas ćemo održati 16.3.2023. godine u 12.30 časova u Galeriji B2 (Balkanska 2) gdje ćete imati priliku da uživate u izložbi slovenačkog umetnika, člana grupe OHO i Gorgona, Marka Pogačnika. Umetnik je svoje stvaralaštvo predstavio kroz seriju od petnaest crteža na papiru nastalih prethodne godine i tri Manifesta. Manifesti predstavljaju zapise o prostoru, vremenu i trećoj umjetnosti koje je umjetnik ispisivao po zidovima galerije, i nakon toga ih, na otvaranju izložbe “Manifesti. Marko Pogačnik. Umetnost gledanja u nepoznato” čitao.