„Čitanje slike“ 26.04.2023. godine

Poštovane i drage koleginice i kolege,

Čas iz predmeta „Čitanje slike“ 26.04.2023. godine, u 13.30 časova, održaćemo u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu, gde ćemo imati priliku da posetimo stalnu postavku, ali i vrlo interesantnu izložbu koja je kreirana na osnovu arhivskih materijala i usmenih svedočanstava Jugoslovena koji su aktivno pružali pomoć alžirskom narodu tokom njihove borbe za nezavisnost od francuske kolonijalne vlasti, sve do zvaničnog oslobođenja, 1962. godine. Izložbu „Jugoslovenska svedočanstva o Alžirskoj revoluciji – arhivski omnibus” moći ćemo da ”čitamo” na osnovu arhivskog materijala koji potiče iz fonda osnivača ovog muzeja – Zdravka Pečara, tada u ulozi ratnog dopisnika iz Alžira, i Vede Zagorac, na mestu atašea za štampu u jugoslovenskoj ambasadi u Tunisu, ali i na osnovu  usmenih svedočanstva snimatelja Filmskih novosti, legendarnog Stevana Labudovića, službenice Crvenog krsta Maje Plavšić i jugoslovenskog ambasadora u Tunisu i Miloša Lalovića, o kojem svedoči njegova supruga Borislava.
Kustosi izložbe su afirmisana rediteljka Mila Turajlić, Maja Medić, Ana Knežević i Emilia Epštajn.
Dakle, vidimo se u 13.30 časova u  ulici  Andre Nikolića 14.

Svi zainteresovani studenti su dobrodošli!