GODIŠNJA NAGRADA FTN-a PROF. DR BRANISLAVU POPOVIĆU

 

Na svečanj sednici Nastavno-naučnog veća Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu dodeljene su nagrade, plakete i zahvalnice za izuzetanrad i postignuća u 2021. godini.

Ovogodišnji dobitnik Plakete je saradnik ili istraživač sa najvećim brojem radova na SCI listi u 2021. godini – dr Branislav Popović, viši naučni saradnik, profesor Akustike i Audio tehnike i Prodekan za naučno-istraživačko-umetnički rad  Akademije umetnosti u Beogradu.

Photo: http://ftn.uns.ac.rs/