Ispit iz predmeta Tehnologija filmske i video kamere…

Ispit iz predmeta Tehnologija filmske i video kamere održaće se u utorak, 28.09.2021. u 16 h, Balkanska 21.