ISPIT IZ PREDMETA: Vizuelni efekti i digitalna postprodukcija

Promene u odnosu na objavljeni Raspored ispita januarski rok 2017/2018. godine
 
Ispit iz predmeta Vizuelni efekti i digitalna postprodukcija – ODRŽAĆE SE : 24.01.2018. godine, u 13 časova, Balkanska 21