Ispiti kod prof. dr Ive Draškić Vićanović…

Ispiti kod prof. dr Ive Draškić Vićanović (Hermeneutika likovnih umetnosti 1 i Uvod u estetiku)

održaće se u subotu, 18.09.2021. godine u 10 h, Nemanjina 28.