Ispiti kod prof. dr Vesne Krčmar…

Ispiti kod prof. dr Vesne Krčmar (Istorija srpske drame i pozorišta, Istorija svetske drame i pozorišta, Savremene tendencije u srpskoj drami i pozorištu i Savremene tendencije u svetskoj drami i pozorištu)

održaće se 17.06.2021. u 10 h  (umesto 18.06).