ISTORIJA SVETSKE DRAME I POZORIŠTA i  SAVREMENE TENDENCIJE U SVETSKOJ DRAMI I POZORIŠTU…

Nastava iz predmeta

ISTORIJA SVETSKE DRAME I POZORIŠTA i

SAVREMENE TENDENCIJE U SVETSKOJ DRAMI I POZORIŠTU

neće se održati u utorak, 19.09.2023. godine.

Časovi će biti nadoknađeni u dogovoru sa profesorom.