Izborni predmeti

Pozivamo vas da pogledate knjige izbornih predmeta koji su u ponudi na vašem studijskom programu i godini studija, kako biste se lakše opredelili za one koje želite da slušate u ovoj školskoj godini.

Prijavljivanje studenata II, III i IV godine za IZBORNE PREDMETE u šk. 2013/2014. godini vrši se od 16. do 23. septembra 2013. godine elektronskim putem, na sajtu fakulteta (odeljak sajta STUDENTI -> Studentski servis->Izborni predmeti).

Studenti II godine biraju 1 od ponuđena dva predmeta,
studenti III godine biraju 2 od ponuđena tri predmeta,
a studenti IV godine biraju 3 od ponuđenih pet izbornih predmeta.

Kliknite da preuzmete listu izbornih predmeta po studijskim programima i godinama studija.

Pozivamo vas da pogledate knjige izbornih predmeta koji su u ponudi na vašem studijskom programu i godini studija, kako biste se lakše opredelili za one koje želite da slušate u ovoj školskoj godini.

Estetika
Filmska i TV kritika
Lutkarstvo
Medijska maska i šminka
Moderna harmonija sa aranžiranjem i improvizacijom
Muzika za film i televiziju
Odnosi s medijima (MR)
Osnovi filmske i TV montaže
Osnovi filmske produkcije
Osnovi filmske režije 1
Osnovi filmske režije 2
Osnovi filmskog i TV scenarija 1
Osnovi filmskog i TV scenarija 2
Osnovi kompjuterske umetnosti i dizajna
Osnovi marketinga i odnosa s javnošću
Osnovi pozorišne režije
Osnovi radio režije
Osnovi scenografije i kostima
Osnovi snimanja filmskom i video kamerom
Osnovi tehnologije filmske i TV montaže
Osnovi TV produkcije
Osnovi TV režije
Osnovi vizuelnih efekata i digitalne postprodukcije
Poslovno i autorsko pravo
Psihologija
Tehnologija filma i televizije
Tehnologija zvuka na filmu i televiziji
Teorija filma
Uvod u komunikacije
Uvod u medije