MASTER UMETNOST DOKUMENTARNIH FORMI – PRIJEMNI ISPIT 18. OKTOBRA 2021.

 

Prijemni ispiti za Master akademske studije Umetnost dokumentarnih formi Akademije umetnosti u Beogradu biće održan

UMETNOST DOKUMENTARNIH FORMI – 18. 10. 2021., u 11h, Maršala Birjuzova 12 /dvorišna zgrada/

Uslov za upis na Master studije su završene četvorogodinje osnovne studije sa 240 ESPB.

U toku su konsultacije sa profesorima na koje se možete prijaviti!

Predaja dokumenata do 15.10. 2021.  godine, radnim danima, od 10-15h, Nemanjina 28.

Neophodna dokumenta:

Motivaciono pismo (argumentacija za odabir MA-UDF, očekivanja i preferencije u pogledu ponuđenih programskih okvira)
Portfolio radova na osnovu kojih komisija procenjuje da li kandidat ima sklonosti ka umetnosti
Prijavu za polaganje ispita provere sklonosti i sposobnosti /dobija se na fakultetu/
Diplomu o prethodno završenim četvorogodišnjim studijama
Izvod iz Matične knjige rođenih
Kratku biografiju sa reprezentativnim referencama
(lista akademskih, umetničkih i/ili profesionalnih postignuća: objavljeni/predstavljeni radovi, izložbe, festivali, kampanje, … učešća, nagrade i priznanja)
Opšte lekarsko uverenje
Fotografiju formata 10×15

Kotizacija za polaganje prijemnog ispta u iznosu od 15 000 din. /uplaćuje se na blagajni fakulteta/.

Sa Master programima možete se upoznati na našem sajtu:

UMETNOST DOKUMENTARNIH FORMI https://akademijaumetnosti.edu.rs/umetnost-dokumentarnih-formi-2/

Iznos školarine za sve programe: 2400 evra uz mogućnost plaćanja na 4 rate.

Diplomirani studenti Akademije umetnosti u Beogradu ostvaruju popust od 50%.

Dobrodošli!