MILA KOVAČIĆ U BRISELU BILA MONTAŽER MATERIJALA INTERNATIONAL SPORTS SCHOOL FEDERATION

 

Naša studentkinja IV godine Filmske i televizijske montaže Mila Kovačić boravila je u Briselu na poziv International Sports School Federation i radila na montaži video materijala za ovu organizaciju.

Mila je bila član delegacije mladih iz 14 zemalja koji je radio na značaju i edukaciji devojčica za bavljenjem sportom.

Sedam dana boravka u Briselu za našu talentovanu montažerku značio je ne samo proveru stečenih znanja i upotrebu tehnika i alata za moderno i profesionalno prezentovanje ovog svetskog projekta, već i mogućnost sticanja novih prijateljstava i uspostavljanje kontakata za dalju saradnju koja će se dogoditi za vrlo kratko vreme.

Međunarodna federacija školskog sporta je internacionalno upravljačko telo za školski sport. Osnovana 1972. godine sa 21 evropskom državom potpisnicom, federacija je organizovala međunarodna takmičenja kako bi podstakla i promovisala obrazovanje kroz sport i studente sportiste. Danas ima 132 člana, sa svih pet kontinenata sveta.