MODNA AGENCIJA “FASHION SELECTION” PARTNER AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

 

Akademija umetnosti u Beogradu potpisala je Protokol o programskoj saradnji sa modnom agencijom “Fashion Selection”, kojim je regulisana saradnja dve institucije, a u okviru katedri Fotografija i kamera, i Produkcija u umetnosti i medijima.

Modna agencija „Fashion Selection“ je vodeća profesionalna modna agencija u našoj zemlji, koja na godišnjem nivou organizuje veliki broj programa u oblasti model menadžmenta, organizacije revija, fashion marketinga, prezentacije i promocije samostalnih i mladih dizajnera, kao i mnoge druge aktivnosti, što će studentima Akademije omogućiti rad u realnim uslovima, sticanje novih znanja i veština, ali i mogućnost da pokažu svoj veliki talenat, odgovornost i kreativnost.

   

 

Protokola o saradnji podrazumeva razvijanje i realizaciju čitavog niza umetničkih  projekata, i u tom smislu međusobno predlaganje novih načina saradnje koji sa jedne strane obezbeđuju maksimalne uslove za stručno usavršavanje studenata Akademije koji te programe kreiraju i realizuju, kao i usavršavanje modela koji u tim programima učestvuju, pružajući mogućnost da predmetna znanja i veštine modeli upotpune prvoklasnim programskim sadržajima koji odgovaraju duhu,  programskoj orijentaciji Modne agencije i edukativnoj misiji Akademije.

Saradnja je otpočeta u okviru predmeta Modna i reklamna fotografija. Predstavljamo Vam deo atmosfere sa naših časova.