Montaža zvuka na filmu i tv …

Predavanja iz predmeta Montaža zvuka na filmu i tv kod prof. Milene Predić
neće se održati u petak 04.03.

Termin za nadoknadu – petak 11.03. u 08h.