arandjelovic@akademijaumetnosti.edu.rs

Uža naučna odnosno umetnička oblast: Muzička umetnost – Klavir

Akademska karijera: Diplomirala je klavir na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 2013. godine, a 2015. godine takođe završava i master studije.

Reprezentativne reference:

Od 2014-2015. godine predaje u školi “Petar Ilić” u Aranđelovcu

Od 2015. godine predaje na Akademiji Umetnosti u Beogradu na katedri za muzički produkciju i dizajn zvuka 2016. godine osniva Centar za edukaciju i razvoj umetnosti “Artistikum”.