NADOKNADA NASTAVE IZ PREDMETA  Digitalno snimanje

Studentima prve godine katedre za Muzičku produkciju i dizajn zvuka održaće se nadoknada nastave iz predmeta Digitalno snimanje 21. i 28. aprila od 16:30 do 21h.