Nastava iz predmeta Pravo zaštite intelektualne sredine…

Nastava iz predmeta Pravo zaštite intelektualne sredine, kod profesora dr Milojka Milovanovića
NEĆE biti održana 30.12.2021. godine .

Navedeno predavanje će biti  realizovano  kroz nastavu planiranu za 13. i 20. januar.