Obaveštavamo studente da je doneta Odluka o izmeni stava 2 cenovnika …

Obaveštavamo studente da je doneta Odluka o izmeni stava 2 Cenovnika za pružanje usluga studentima i trećim licima.

Umesto da Cenovnik stupa na snagu 8. dana od dana donošenja, stupa na snagu i primenjuje se samo za sve novoupisane studente na Akademiju umetnosti od šk. 2022/2023. godine.

Ovaj Cenovnik se ne odnosi na već upisane studente.

Najvažnije odluke koje se odnose na studiranje možete pogledati u kategoriji STUDENTSKI SERVIS/PRAVILA STUDIRANJA