Obaveštenje o času Pravo zaštite intelektualne svojine

Nastava iz predmeta Pravo zaštite intelektualne svojine neće se održati u četvrtak, 28. septembra 2017. godine.
Časovi će biti nadoknađeni produžetkom nastave u naredna dva redovna termina, po sat vremena.