Obaveštenje o izbornim predmetima u školskoj 2017/2018. godini

 
GLUMA
IV godina – studenti biraju 2 od 4 predmeta:
Osnove filmske produkcije (6 ESPB),
Osnove pozorišne produkcije (6 ESPB),
Muzika za film i TV (6 ESPB),
Osnove snimanja filmskom i video kamerom (6 ESPB – nastava se realizuje u letnjem semestru).
Dodatni izborni predmeti za:
II godinu – Istorija srpske kinematografije (7 ESPB) i Istorija svetske kinematografije (7 ESPB),
III godinu – Medijska maska i šminka (3 ЕSPB).
 
FOTOGRAFIJA I KAMERA
I godina – studenti biraju 1 od 2 predmeta:
Istorija srpske kinematografije (7 ESPB),
Fotografija do danas (7 ESPB) – nastava se realizuje u letnjem semestru.
II godina – studenti biraju 2 od 4 predmeta:
Osnove filmske produkcije (6 ESPB) ili Osnove kompjuterske umetnosti i dizajna (6 ESPB – nastava se realizuje u letnjem semestru),
Čitanje slike (7 ESPB) ili Istorija svetske kinematografije (7 ESPB) – oba predmeta u letnjem semestru.
III godina – studenti biraju 1 od 2 predmeta:
Digitalni dizajn (6 ESPB) ili Pokretna grafika u kratkoj formi (6 ESPB).
Dodatni izborni predmeti na III godini, Fotografija – istraživački projekat (6 ESPB) i Medijska maska i šminka (3 ESPB).
 
PRODUKCIJA U UMETNOSTI I MEDIJIMA
III godina – studenti biraju 1 od 2 predmeta:
Muzika za film i TV (6 ESPB),
Osnove snimanja filmskom i video kamerom (6 ESPB).
IV godina – studenti biraju 1 od 2 predmeta:
Digitalna umetnost (8 ESPB) ili Multimedijalno web stvaralaštvo (8 ESPB) – oba predmeta u letnjem semestru.
Dodatni izborni predmeti za:
II godinu – Pozorišna produkcija 2 (6 ESPB),
III godinu – Produkcija u umetnosti i medijima 2 (6 ESPB).
 
FILMSKA I TV REŽIJA I MONTAŽA – MODUL REŽIJA i MODUL MONTAŽA
IV godina – studenti biraju 1 od 2 predmeta:
Vizuelni efekti i digitalna postprodukcija (8 ESPB) ili Digitalna umetnost (8 ESPB – nastava se realizuje u letnjem semestru);
Osnove kompjuterske umetnosti i dizajna (6 ESPB) ili Digitalni dizajn (6 ESPB) – oba predmeta u letnjem semestru.
 
MUZIČKA PRODUKCIJA I DIZAJN ZVUKA
III godina – studenti biraju 1 od 2 predmeta:
Osnove tehnologije filmske i TV montaže (6 ESPB) ili Osnove snimanja filmskom i video kamerom (6 ESPB).
IV godina – studenti biraju 1 od 2 predmeta:
Osnove pozorišne produkcije (6 ESPB) ili Pokretna grafika u kratkoj formi (6 ESPB).
 
PRIJAVLJIVANJE IZBORNIH PREDMETA POTREBNO JE IZVRŠITI ELEKTRONSKI, NA WEB SAJTU AKADEMIJE UMETNOSTI, DO 6. OKTOBRA 2017. GODINE