Obaveštenje studentima muzičke produkcije

Obaveštavamo studente I i III godine, Muzičke produkcije i dizajna zvuka da u utorak, 9. februara 2016. neće imati nastavu iz predmeta Muzički instrumenti (I godina) i Čitanje i analiza partitura 2 i Produkcija zvuka u vizuelnim medijima 2 (III godina) zbog nemogućnosti profesora Dušana Petrovića da održi nastavu.
Svi časovi biće nadoknađeni u dogovoru sa profesorom Petrovićem.