Odbrana seminarskih radova iz Engleskog jezika 4

*Obaveštenje u vezi sa Odbranom seminarskih radova iz Engleskog jezika 4 –
za studente prethodnih generacija*:

Svi studenti (upisani 2017. i ranije) koji su u toku ove školske godine
predali seminarski rad da bi ga odbranili u ovom semestru, treba da svoju
prezentaciju pošalju prof. Melini Nikolić na mejl najkasnije do 20.04.2020.
U mejlu obavezno navesti godinu upisa ili broj indeksa.

Pošto u ovoj situaciji nije moguće da svaki student i usmeno odbrani svoj
seminarski rad, pripremite odbranu za usmeni deo ispita (naravno, ne tako
detaljno kao što bi to zahtevala usmena odbrana), ali ćemo razgovarati o
radu na usmenom.

Prof. dr Melina Nikolic

Leave a comment