Nastava iz predmeta Hermeneutika likovnih umetnosti 2 kod prof. dr Ive Draškić Vićanović

Poštovane kolege,
Nastava iz predmeta Hermeneutika likovnih umetnosti 2 kod prof. dr
Ive Draškić Vićanović održaće se u skladu sa rasporedom časova, sutra
(utorak, 26.03.) u 10.30 h, putem skajpa.
Potrebno je da se prijavite na adresi:
IT webmaster, live: 1ed6aaab5ab40ad3
pre početka predavanja (najbolje je da to učinite 15 minuta ranije), kako
biste bili uključeni u grupu. Naknadno priključivanje neće biti moguće iz
tehničkih razloga.
S poštovanjem,
Sekretarijat Akademije umetnosti

Leave a comment