SKYPE adresa

Ovo je adresa za konekciju za skype, za predavanja prof.Ive Draškić

IT webmater

live:

1ed6aaab5ab40ad3

Leave a comment