OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I II GODINE

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I II GODINE

U petak, 25. 11. 2022. godine održaće se kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 3 po sledećem rasporedu:

Engleski jezik 1

u 9:30 – Gluma, Muzička produkcija i Režija
u 10:15 – Produkcija u umetnosti i medijima, Fotografija i kamera i Montaža

Engleski jezik 3

u 11:30 – Gluma, Muzička produkcija i Montaža
u 12:15 – Produkcija u umetnosti i medijima, Fotografija i kamera i Režija