ODLOŽENA NASTAVA IZ PREDMETA HERMENEUTIKA LIKOVNIH UMETNOSTI 1

U četvrtak, 22. decembra 2016. neće se održati nastava iz predmeta HERMENEUTIKA LIKOVNIH UMETNOSTI 1 kod prof. dr Ive Draškić Vićanović, zbog službenog odsustva profesora.