ODLOŽENA NASTAVA IZ PREDMETA LUTKARSTVO

U petak, 19. februara 2016. neće biti održana nastava iz predmeta Lutkarstvo, zbog službenog odsustva profesora.
Časovi će biti nadoknađeni u dogovoru sa prof. Ljubinkom Stojanović.