ODLOŽENA NASTAVA IZ PREDMETA Tehnika glasa

U ponedeljak, 1. februara 2016. neće se održati nastava iz predmeta Tehnika glasa, za studente I, II i III godine Glume, zbog službenog odsustva profesora.
Časovi će biti nadoknađeni u dogovoru sa prof. dr Agotom Vitkai Kučera.