ONLINE BIBLIKOTEKA  AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

 

Poštovani studenti i kolege profesori,

Zbog aktuelne epidemiološke situacije knjige i literaturu koju budete želeli da koristite iz fonda Biblioteke Akademije umetnosti u Beogradu, možete rezervisati ONLINE putem sl. mail adrese:

biblioteka@akademijaumetnosti.edu.rs

Molimo Vas da naznačite tačan naslov i autora dela koja želite da koristite, Vaše ime i prezime, katedru i godinu studija.

Mailom ćete dobiti obaveštenje da su knjige za Vas rezevisanje i termin kada možete da ih preuzmete.