Početak nove štolske 2016/17. godine 19.septembra

Sve studente Akademije ummetnosti u Beogradu, obaveštavamo da nastava u novoj 2016/17. školskoj godini, počinje 19.septembra 2016.
Rasored časova po godinama studija biće objavljen na sajtu fakulteta naknadno.