Polisa osiguranja studenata

Akademija umetnosti osigurala je sve studente upisane u šk. 2023/2024. godinu, od posledica nesrećnog slučaja.

Sve informacije u vezi podnošenja odštetnog zahteva studenti mogu dobiti u Sekretarijatu Akademije.