Predrag Kajganić, prodekan

www.tvprodukcija.com

kajganic@akademijaumetnosti.edu.rs

Uža naučna odnosno umetnička oblast: Dramske i audiovizuelne umetnosti – Produkcija

Akademska karijera: Diplomirao 1989. na odseku za filmsku i TV produkciju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, magistarsku tezu Projektni model TV stanice, odbranio na FDU 2008. Pedagoško – obrazovnim radom bavi se od 2001. godine na Katedri za produkciju u umetnosti i medijima Akademije umetnosti u Beogradu. U zvanje docenta izabran 2003. g. Šef katedre od 2003-2006; U zvanje vanrednog profesora izabran 2008.U zvanje redovnog profesora izabran 2020. Šef katedre od 2017.

Reprezentativne reference:
Filmskom i TV produkcijom bavi se od 1985. godine na poslovima organizatora, glavnog organizatora, producenta, izvršnog producenta, direktora produkcije, medijskog konsultanta …

Radio na projektima prve alternativne TV u Srbiji, TV dramama, muzičkim emisijama, kratkim igranim filmovima, promotivnim filmovima, dokumentarnim filmovima, video spotovima, novogodišnjim programima, TV serijama, šou programima, informativnim programima, komercijalnim TV programima, reality show programima …

Autor je projekata za uspostavljanje produkcionog sistema i pokretanje televizije na, ART TV, TV Palma, TV Politika, BK Telekom, YU Info, TV Stankom. Kao vođa Projektnog tima učestvovao u transformaciji RTS u Javni servis, a od strane OSCE angažovan na transformaciji RTV Novi Sad u Javni servis – Radio Televiziju Vojvodine.

AVALA FILM – organizator (1987)

DUNAV FILM – glavni organizator (1989)

INSTITUT ZA FILM (odeljenje FTV produkcije) – glavni organizator (1989)

3 KANAL TVB – glavni organizator (1990–1993)

ART TV – glavni producent (1993–1994)

RTV POLITIKA – glavni producent (1994)

BKTV – direktor produkcije (1994–1999)

YU INFO – direktor produkcije (2000–2001)

TV STUDIO B – direktor produkcije (2001–2002)

RTS – pomoćnik generalnog direktora (2004–2006)

RTS – vođa projektnog tima za transformaciju RTS u medijski javni servis (2005–2006)

OSCE – medijski konsultant (2006–2007)

RTV – konsultant tima za transformaciju TVNS u medijski javni servis (2006–2007)

RTS – direktor produkcije (2006–2008)

ENTER TV – direktor televizije (2008)

EMOTION PRODUCTION – direktor produkcije (2008–2009)

TV KOŠAVA – direktor produkcije (2009)

CREATIVE STUDIO ZEPTER – izvršni producent (2010–2013)

CDRSEE – izvršni producent (2013– 2018)

RUSSIA TODAY – izvršni producent za područje ex YU (2016)

TV (R)EVOLUCIJA – vlasnik, direktor agencije za TV produkciju (2014– …)

Stručne knjige:

TV PRODUKCIJA 1, ShopMyBook; 2010; Puurs – Belgium, Beograd-Srbija; (str. 294)
https://www.shopmybooks.com/BE/en/book/predrag-kajgani%C4%87/tv-produkcija-1-1

TV PRODUKCIJA 2, ShopMyBook; 2010; Puurs – Belgium, Beograd-Srbija; (str. 298)
https://www.shopmybooks.com/BE/en/book/predrag-kajgani%C4%87/tv-produkcija-2-0

TV PRODUCTION 1, ShopMyBook; 2014; Puurs – Belgium, Beograd-Srbija; (str. 296)
https://www.shopmybooks.com/BE/en/book/predrag-kajgani%C4%87/tv-production-1-0

Stručni članci:

„LEGALNO U ETRU“ – vodič za regionalne i lokalne emitere kroz propise, dobre običaje i modele uspešnog poslovanja, Media Art Service International – plus Link specijal, Novi Sad, 2008; Sistematizacija i unutrašnja organizacija TV centra; (str. 43–67);

Časopis „TELEVIZIJA“ – TV konsalting, br. 1-10; Pay&Play Production, Beograd, 2008–2009.

Skripta:

TV PRODUKCIJA, Akademija umetnosti; 2002, Beograd ( str. 102 + 27)

TV PRODUKCIJA, Akademija umetnosti, 2004, Beograd (str. 304 + 32)