Prijava ispita u aprilskom ispitnom roku šk. 2021/2022. godine…

Prijava ispita u aprilskom ispitnom roku šk. 2021/2022. godine obaviće se od 16. do 25. marta 2022. godine.

Studenti koji školarinu plaćaju na rate neophodno je da izmire ratu do 15. marta, kako bi stekli uslov za prijavu ispita u aprilskom roku.