Prijava ispita u aprilskom ispitnom roku šk. 2023/24. godine

Prijava ispita u aprilskom ispitnom roku šk. 2023/24. godine: od 25.-29.03.2024. godine

Ispitni rok traje od 1.-20.04.2024. godine

PRIJAVA ISPITA